Sắp xếp:


Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC570 22TB Dung lượng: 22TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB
Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC560 20TB 3.5 0F38784 Dung lượng: 20TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB

VND 23.550.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC550 18TB 3.5 0F38459 Dung lượng: 18TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB

VND 20.820.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC550 16TB 3.5 0F38462 Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB

VND 19.060.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC530 14TB 3.5 0F31284 Dung lượng: 14TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB

VND 15.860.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC520 12TB 3.5 0F30146 Dung lượng: 12TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 12.010.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC510 10TB 3.5 0B42266 Dung lượng: 10TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 10.570.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC320 8TB 3.5 0B36404 Dung lượng: 8TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 8.870.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC310 6TB 3.5 0B36039 Dung lượng: 6TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 6.520.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HC310 4TB 3.5 0B35950 Dung lượng: 4TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 4.320.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HA210 2TB 3.5 1W10002 Dung lượng: 2TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 3.080.000

Ổ cứng HDD WESTERN ENTERPRISE ULTRASTAR DC HA210 1TB 3.5 1W10001 Dung lượng: 1TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

Hiển thị 1 - 12 / 12 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng