Sắp xếp:


Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 2TB ST2000VN003 Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 2TB ST2000VN003 được thiết kế cho mọi thứ NAS. Làm quen với hiệu suất 24×7 mạnh mẽ, sẵn sàng và có thể mở rộng, có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang trên nhiều loại dung lượng.
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 10TB ST10000VN000 Dung lượng: 10TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 4TB ST4000VN006 Dung lượng: 4TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 265MB
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 3TB ST3000VN006 Dung lượng: 3TB Tốc độ vòng quay: 5400rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 12.100.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 12TB ST12000VN0008 Dung lượng: 12TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 10.290.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 10TB ST10000VN0008 Dung lượng: 10TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 7.990.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 8TB ST8000VN004 Dung lượng: 8TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 5.690.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 6TB ST6000VN001 Dung lượng: 6TB Tốc độ vòng quay: 5400rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 3.630.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 4TB ST4000VN008 (EOL) Thay thế HDD Seagate ST4000VN006 Dung lượng: 4TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 64MB

VND 3.290.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 3TB ST3000VN007 Dung lượng: 3TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 64MB

VND 2.530.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 2TB ST2000VN004 Dung lượng: 2TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 64MB

VND 1.800.000

Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 1TB ST1000VN002 Dung lượng: 1TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 64MB

Hiển thị 1 - 12 / 12 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng