Sắp xếp:


Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 24TB ST24000NT002 Dung lượng: 24 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 285 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA X24 24TB ST24000NM002H  Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA X24 24TB ST24000NM002H là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự ổn định, độ bền
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 2TB ST2000VN003 Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 2TB ST2000VN003 được thiết kế cho mọi thứ NAS. Làm quen với hiệu suất 24×7 mạnh mẽ, sẵn sàng và có thể mở rộng, có thể xử lý các môi trường NAS nhiều khoang trên nhiều loại dung lượng.
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 22TB ST22000NT001 Dung lượng: 22 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 285 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA 7E8 4TB ST4000NM002A Dung lượng: 4TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III Bộ nhớ đệm (cache): 256MB
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 10TB ST10000VN000 Dung lượng: 10TB Tốc độ vòng quay: 7200rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 4TB ST4000VN006 Dung lượng: 4TB Tốc độ vòng quay: 5900rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 265MB
Ổ cứng HDD SEAGATE NAS IRONWOLF 3.5 3TB ST3000VN006 Dung lượng: 3TB Tốc độ vòng quay: 5400rpm Kích thước: 3.5 inch Kết nối: SATA III 6Gb/s Bộ nhớ đệm (cache): 256MB
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 20TB ST20000NT001 Dung lượng: 20 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 18TB ST18000NT001 Dung lượng: 18 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 16TB ST16000NT001 Dung lượng: 16 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 14TB ST14000NT001 Dung lượng: 14 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 12TB ST12000NT001 Dung lượng: 12 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 10TB ST10000NT001 Dung lượng: 10 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 8TB ST8000NT001 Dung lượng: 8 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 6TB ST6000NT001 Dung lượng: 6 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm
Ổ cứng Seagate IRONWOLF PRO 3.5 4TB ST4000NT001 Dung lượng: 4 TB Kích thước: 3.5 inch Số vòng: 7200RPM Tốc độ: Lên đến 256 MB/s Bảo hành 5 năm

VND 28.060.000

Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA X20 20TB ST20000NM007D Dung lượng: 20TB Kích thước: 3.5 inch Chuẩn giao tiếp: SATA Bộ nhớ đệm: 256MB cache Tốc độ vòng quay: 7200rpm

VND 23.980.000

Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA X20 18TB ST18000NM003D Dung lượng: 18TB Kích thước: 3.5 inch Chuẩn giao tiếp: SATA Bộ nhớ đệm: 256MB cache Tốc độ vòng quay: 7200rpm Bảo hành: 5 năm
Ổ cứng HDD SEAGATE ENTERPRISE EXOS 3.5 SATA X18 16TB ST16000NM000J Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5 inch Chuẩn giao tiếp: SATA Bộ nhớ đệm: 256MB cache Tốc độ vòng quay: 7200rpm

Hiển thị 1 - 20 / 81 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng