Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-872XT-i7-16G 8-bay Tower, Intel® Core™ i7 processor, 16 GB RAM (8 GB x2) •  CPU: Intel® Core™ i7 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 16 GB SODIMM DDR4 (2 x 8GB) , 64 GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-872XT-i3-8G

VND 58.897.200

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-872X-i5-8G 8-bay Tower, Intel® Core™ i5-8400T six-core processor (burst to 3.3 GHz), 8 GB memory (1 x 8 GB) •  CPU: Intel® Core™ i5 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 64 GB ( 2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard diskdrives,  2.5-inch SATA solid state drives

VND 54.244.800

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-872X-i3-8G 8-bay Tower, Intel® Core™ i3-8100T quad-core 3.1 GHz processor,8 GB memory (1 x 8 GB) •  CPU: Intel® Core™ i3 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 64 GB ( 2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives,  2.5-inch SATA solid state drives  

VND 52.694.400

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-672X-i5-8G 6-bay Tower, Intel® Core™ i5-8400T six-core processor (burst to 3.3 GHz), 8 GB memory (1 x 8 GB) •  CPU: Intel® Core™ i5 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 64 GB ( 2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives,  2.5-inch SATA solid state drives

VND 48.042.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-672X-i3-8G 6-bay Tower, Intel® Core™ i3-8100T quad-core 3.1 GHz processor, 8 GB memory (1 x 8 GB) •  CPU: Intel® Core™ i3 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 64 GB ( 2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives,  2.5-inch SATA solid state drives
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h2477XU-RP-3700X-32G 24-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, 32GB RAM (Up to 128GB), Redundant power  •  CPU:  AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB UDIMM DDR4 (1 x 32GB), Up to Maximum 128 GB (4 x 32 GB) •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 24 x 3.5/2.5 SATA HDD/SSD •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 432TB (18TB x 24)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1677XU-RP-3700X-32G 16-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, 32GB RAM (Up to 128GB), Redundant power  •  CPU:  AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB UDIMM DDR4 (1 x 32GB), Up to Maximum 128 GB (4 x 32 GB) •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 16 x 3.5/2.5 SATA HDD/SSD •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 288TB (18TB x 16)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Qnap TS-h1277XU-RP-3700X-128G 12-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, 128GB RAM, Redundant power  • CPU:  AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, burst up to 4.4 GHz • Memory: 128 GB UDIMM DDR4 (4 x 132GB), Maximum 128 GB (4 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 12 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SAT • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 216TB (18TB x 12)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1277XU-RP-3700X-32G 12-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, 32GB RAM, Redundant power  •  CPU:  AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory:  32 GB UDIMM DDR4 (2 x 16GB), Maximum Memory 128 GB (4 x 32 GB) •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 12 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SAT •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 216TB (18TB x 12)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-877XU-RP-3600-8G 8-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, 8GB RAM , Redundant power • CPU:  AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, burst up to 4.2 GHz • Memory:  8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4GB), Maximum Memory 64 GB (4 x 16 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 8 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 144TB (18TB x 8)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h977XU-RP-3700X-32G 9-Bay 1U Rackmount, MD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, 32GB RAM, Redundant power • CPU:  AMD Ryzen™ 7 3700X 8-core/16-thread processor, burst up to 4.4 GHz • Memory: 32 GB UDIMM DDR4 (2 x 16GB), Maximum 128 GB (4 x 32 GB) • Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5-inch + 5 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72TB (18TB x 4)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-977XU-RP-3600-8G 4-Bay 1U Rackmount, AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, 8GB RAM, Redundant power • CPU:  AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, burst up to 4.2 GHz • Memory:  8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8GB), Maximum Memory 64 GB (4 x 16 GB) • Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5-inch + 5 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72TB (18TB x 4)

VND 105.250.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-1673AU-RP-16G 16-Bay 3U Rackmount, AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread, 16GB RAM, Redundant power  • CPU:  AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor • Memory: 16 GB UDIMM DDR4 (1 x 16 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 16 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 288TB (18TB x 16)

VND 85.100.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-1273AU-RP-8G 12-Bay 2U Rackmount, AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread, 8GB RAM, Redundant power  • CPU:  AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor • Memory: 8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 12 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 216TB (18TB x 12)

VND 73.320.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-872XT-i5-16G 8-Bay Tower, Intel® Core™ i5-8400T 6-core/6-thread Processor, burst up to 3.3 GHz, 16GB RAM • CPU: Intel® Core™ i5-8400T 6-core/6-thread Processor, burst up to 3.3 GHz • Memory: 16 GB SODIMM DDR4 (2 x 8 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 8 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 144TB (18TB x 8)

VND 61.740.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-672XT-i3-8G 6-Bay Tower, Intel® Core™ i3-8100T 4-core/4-thread 3.1 GHz Processor, 8GB RAM • CPU:  Intel® Core™ i3-8100T 4-core/4-thread 3.1 GHz Processor • Memory:  8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 6 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 108TB (18TB x 6)

VND 49.120.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-472XT-PT-4G 4-Bay Tower, Intel® Pentium G5400T 2-core/4-thread 3.1 GHz Processor, 4GB RAM • CPU: Intel® Pentium G5400T 2-core/4-thread 3.1 GHz Processor • Memory:  4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72TB (18TB x 4)

VND 42.250.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Qnap TS-h973AX-32G 9-Bay Tower, AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor, 32GB RAM • CPU:  AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor • Memory:  8 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 16 GB), Maximum 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 5 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch (2.5-inch bay #1 & #2 support either U.2 NVMe SSDs or SATA 6Gb/s SSDs) • Hot swappable drive: Yes  

VND 36.380.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h973AX-8G 9-Bay Tower, AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor, 8GB RAM • CPU:  AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor • Memory:  8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB), Maximum 64 GB (2 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 5 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch (2.5-inch bay #1 & #2 support either U.2 NVMe SSDs or SATA 6Gb/s SSDs) • Hot swappable drive: Yes

Hiển thị 1 - 20 / 20 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng