Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-264-8G 2-Bay desktop NAS, Intel Celeron N5105/N5095 quad-core, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464-8G 4-Bays desktop NAS, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core, 4GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16GB), 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464U-RP-8G 4-bay Tower, Intel® Celeron® N5095 (or N5105) 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  CPU: Intel® Celeron® N5095 (or N5105) 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  Memory: 8 GB on board (non-expandable), 8GB, 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8GB •  Internal HDD/SSD: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-653A-8G 6-bay Tower, Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor •  CPU: Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor •  Memory: 2 x SODIMM DDR3L-1600, 8GB (2 x 4GB), 512MB •  Flash Memory: 512MB •  Maximum Memory: 8GB (2 x 4GB) •  Internal HDD/SSD: 3.5" or 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive or SSD
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-653A-4G 6-bay Tower, Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor •  CPU: Intel® Celeron® N3150/N3160 1.6 GHz quad-core processor •  Memory: 2 x SODIMM DDR3L-1600, 4GB (2 x 2GB), 512MB •  Flash Memory: 512MB •  Maximum Memory: 4GB (2 x 2GB) •  Internal HDD/SSD: 3.5" or 2.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive or SSD
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h674-i5-32G 6-bay Tower, Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  CPU: Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h474-PT-8G 4-bay Tower, Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3.7 GHz Processor •  CPU: Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3.7 GHz Processor •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS): 700
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1090FU-7302P-256G (By Request) 10-bay Tower, AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, up to 3.3 GHz •  CPU: AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, up to 3.3 GHz •  Memory: 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB), 1 TB+ (12 x 128 GB),12 x RDIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 1 TB+ (12 x 128 GB) •  Max. Connections (CIFS): 10,000
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1090FU-7302P-128G 4-bay Tower, AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, up to 3.3 GHz •  CPU: AMD EPYC™ 7302P 16-core/32-thread processor, up to 3.3 GHz •  Memory: 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB), 1 TB+ (12 x 128 GB), 12 x RDIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 1 TB+ (12 x 128 GB) •  Max. Connections (CIFS): 10,000
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1090FU-7232P-64G 10-bay Tower, AMD EPYC™ 7232P/7252 8-core/16-thread processor, up to 3.2 GHz •  CPU: AMD EPYC™ 7232P/7252 8-core/16-thread processor, up to 3.2 GHz •  Memory: 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB), 1 TB+ (12 x 128 GB), 12 x RDIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 1 TB+ (12 x 128 GB) •  Max. Connections (CIFS): 10,000
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-253E-8G 2-bay Tower, Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  CPU: Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  Memory: 8GB, 8 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-453E-8G 4-bay Tower, Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  CPU: Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  Memory: 8GB, 8 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h674-i3-16G 6-bay Tower, Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread Processor, burst up to 4.3 GHz •  CPU: Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread Processor, burst up to 4.3 GHz •  Memory: 16 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS): 2500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h874-i5-32G 8-bay Tower, Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  CPU: Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS):  3500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-462-2G 4-bay Tower, Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  CPU: Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  Memory: 2 x SODIMM DDR4, 16 GB (2 x 8GB), 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-262-4G 2-bay Tower, Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 4 GB on board (non-expandable) •  CPU: Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 64-bit x86 •  Memory: 4GB, 4 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 4 GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-664-4G 6-Bays desktop NAS, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core, 4GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16GB), 6 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464-4G 4-Bays desktop NAS, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core, 4GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16GB), 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-i410X 4-bay Tower, ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz processor, 2 GB RAM •  CPU: Intel® Atom® x6425E 4-core/4-thread processor, burst up to 3.0 GHz, 64-bit x86 •  Memory: 8 GB, not expandable •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8 GB, not expandable •  Internal HDD/SSD: 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 2.5-inch SATA solid state drives •  Hot swappable drive: Yes  
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-433 4-bay Tower, ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz processor, 64-bit ARM, 2 GB RAM •  CPU: ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz processor, 64-bit ARM •  Memory: 2GB, not expandable •  Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 1 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives •  Hot swappable drive: Yes

Hiển thị 1 - 20 / 256 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng