Sắp xếp:


VND 19.570.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 14TB WD140EFGX Dung lượng: 14TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 512MB

VND 15.730.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 12TB WD120EFBX Dung lượng: 12TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 11.310.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 10TB WD101EFBX Dung lượng: 10TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 9.790.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 8TB WD80EFBX Dung lượng: 8TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 6.890.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 6TB WD60EFZX Dung lượng: 6TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 3.840.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 4TB WD40EFZX Dung lượng: 4TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 3.340.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 3TB WD30EFZX Dung lượng: 3TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 2.600.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 2TB WD20EFZX Dung lượng: 2TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 1.970.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED PLUS NAS 3.5 1TB WD10EFRX Dung lượng: 1TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 64MB

Hiển thị 1 - 9 / 9 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng