Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h674-i5-32G 6-bay Tower, Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  CPU: Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h474-PT-8G 4-bay Tower, Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3.7 GHz Processor •  CPU: Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3.7 GHz Processor •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS): 700
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-253E-8G 2-bay Tower, Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  CPU: Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  Memory: 8GB, 8 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-453E-8G 4-bay Tower, Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  CPU: Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz •  Memory: 8GB, 8 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 8GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h674-i3-16G 6-bay Tower, Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread Processor, burst up to 4.3 GHz •  CPU: Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread Processor, burst up to 4.3 GHz •  Memory: 16 GB SODIMM DDR4 (1 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS): 2500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h874-i5-32G 8-bay Tower, Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  CPU: Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread Processor, burst up to 4.4 GHz •  Memory: 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB), 128 GB ( 2 x 64 GB), 2 x SODIMM DDR4, 5GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 128 GB ( 2 x 64 GB) •  Max. Connections (CIFS):  3500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1886XU-RP R2-D1622-32G 18-bay Rackmount, Intel® Xeon® D-1622 4 cores/8 threads 2.6 GHz processor (burst up to 3.2 GHz), 32 GB DDR4 ECC RAM (2 x 16 GB, up to 128 GB); dual redundant power supply •  CPU: Intel® Xeon® D-1622 4-core processor, burst up to 3.2 GHz, 64-bit x86 •  Memory: 32 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 16GB) , 4 x UDIMM DDR4, 128 GB (4 x 32 GB) •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1283XU-RP-E2136-32G 12-bay 2U Rackmount, Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB) •  CPU: Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 64-bit x86 •  Memory: 32 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 16GB), 4 x UDIMM DDR4, 128 GB (4 x 32 GB) •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1283XU-RP-E2136-128G 12-bay 2U Rackmount, Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB) •  CPU: Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 64-bit x86 •  Memory: 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB), 4 x UDIMM DDR4 •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h1683XU-RP-E2136-128G 16-bay 3U Rackmount, Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB) •  CPU: Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 64-bit x86. •  Memory: 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB), 4 x UDIMM DDR4 •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h2483XU-RP-E2136-128G 24-bay 4U Rackmount, Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 4 x 32GB, 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps, 4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps •  CPU: Intel® Xeon® E E-2136 6-core / 12-thread processor, 64-bit x86, •  Memory: 128 GB UDIMM DDR4 ECC (4 x 32GB), 4 x UDIMM DDR4 •  Flash Memory:  5 GB (Dual boot OS protection)  
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TNS-h1083X-E2234-8G Intel® Xeon® E-2234 4 cores/8 threads 3.6 GHz processor (Bursts up to 4.8 GHz), 8 GB DDR4 ECC UDIMM memory (2 x 4 GB), 2 x NVMe Gen3 x2 M.2 slots, 2 x 2.5GbE ports, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC (Mellanox ConnectX®-4 Lx EN). •  CPU: Intel® Xeon® E-2234 4-core processor, up to 4.8 GHz, 64-bit x86. •  Memory: 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB), 128 GB (4 x 32 GB), 4 x UDIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TNS-h1083X-E2236-16G 2-bay Intel® Xeon® E-2236 6 cores/12 threads 3.4 GHz processor (Bursts up to 4.8 GHz), 16 GB DDR4 ECC UDIMM memory (2 x 8 GB), 2 x NVMe Gen3 x2 M.2 slots, 2 x 2.5GbE ports, 2 x 10GbE SFP+ SmartNIC (Mellanox ConnectX®-4 Lx EN). •  CPU: Intel® Xeon® E-2236 6-core/12-thread processor, up to 4.8 GHz, 64-bit x86. •  Memory: 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB), 128 GB (4 x 32 GB), 4 x UDIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-672XT-i7-16G 6-bay Tower, Intel® Core™ i7 processor, 8 GB RAM (4 GB x2) •  CPU: Intel® Core™ i5 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 16 GB SODIMM DDR4 (2 x 8 GB), 64 GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 slots

VND 59.207.400

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-672XT-i5-8G 6-bay Tower, Intel® Core™ i5 processor, 8 GB RAM (4 GB x2) •  CPU: Intel® Core™ i5 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB), 64 GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 slots  

VND 51.143.400

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-472XT-i5-4G   4-bay Tower, Intel® Core™ processor, 4 GB memory (4 GB x 1) •  CPU: Intel® Core™ i5 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB), 64 GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 slots

VND 46.491.600

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-472XT-i3-4G 4-bay Tower, Intel® Core™ i3 processor, 4 GB RAM (4 GB x1) •  CPU: Intel® Core™ i3 Processor, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics 630 •  Memory: 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB), 64 GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 slots
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-h686-D1602-8G 4-Bay Tower, Intel® Xeon® D-1602 2-core/4-thread processor, 8GB RAM • CPU:  Intel® Xeon® D-1602 2-core/4-thread processor, up to 3.2 GHz • Memory:  8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB), max 128 GB (4 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD:  4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5-inch SATA SSD 6Gb/s, 3Gb/s, +  2 x M.2 22110/2280 NVMe • Hot swappable drive: Yes • External Ports: RJ45 2.5GbE x 4, USB 3.2 Gen 1 x 3, PCIe x 2
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Qnap TS-h886-D1622-16G 8-Bay Tower, Intel® Xeon® D-1622 4-core/8-thread processor, 16GB RAM • CPU:  Intel® Xeon® D-1622 4-core/8-thread processor, up to 3.2 GHz • Memory:  16 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB), max 128 GB (4 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD:  6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5-inch SATA SSD 6Gb/s, 3Gb/s, +  2 x M.2 22110/2280 NVMe • Hot swappable drive: Yes  
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-h1288X-W1250-16G 12-Bay Tower, Intel® Xeon® W-1250 6-core/12-thread processor, 16GB RAM • CPU:  Intel® Xeon® W-1250 6-core/12-thread processor, up to 4.7 GHz • Memory:  16 GB ECC UDIMM DDR4 (2 x 8 GB), max 128 GB (4 x 32 GB) • Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD:  8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2.5-inch SATA SSD 6Gb/s, 3Gb/s, +  2 x M.2 22110/2280 NVMe • Hot swappable drive: Yes

Hiển thị 1 - 20 / 31 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng