Sắp xếp:


VND 16.420.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 14TB WD140EFFX Dung lượng: 14TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 14.490.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 12TB WD120EFAX Dung lượng: 12TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 11.310.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 10TB WD101EFAX Dung lượng: 10TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 9.790.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 8TB WD80EFAX Dung lượng: 8TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 6.570.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 6TB WD60EFAX Dung lượng: 6TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 3.670.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 4TB WD40EFAX Dung lượng: 4TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 3.250.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 3TB WD30EFAX Dung lượng: 3TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 2.520.000

Ổ cứng WESTERN HDD RED NAS 3.5 2TB WD20EFAX Dung lượng: 2TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 5400RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng