Sắp xếp:


VND 28.260.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 18TB WD181KRYZ Dung lượng: 18TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 24.340.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 6TB WD161KRYZ Dung lượng: 16TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 23.550.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 14TB WD141KRYZ Dung lượng: 14TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 16.490.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 12TB WD121KRYZ Dung lượng: 12TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 13.190.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 10TB WD102KRYZ Dung lượng: 10TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 10.840.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 8TB WD8004FRYZ Dung lượng: 8TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 8.950.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 6TB WD6003FRYZ Dung lượng: 6TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 6.280.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 4TB WD4003FRYZ Dung lượng: 4TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 256MB

VND 4.240.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 2TB WD2005FBYZ Dung lượng: 2TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

VND 2.990.000

Ổ cứng HDD WESTERN GOLD 3.5 1TB WD1005FBYZ Dung lượng: 1TB Kích thước: 3.5" Kết nối: SATA 3 Tốc độ vòng quay: 7200RPM Bộ nhớ đệm (cache): 128MB

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng