Sắp xếp:


VND 16.000.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 18TB MG09ACA18TE - Kích thước: 3,5 inch - Bộ nhớ đệm: 512MiB - Tốc độ quay: 7200 vòng / phút - Tốc độ truyền dữ liệu(Duy trì) (Typ.): 268MiB / s - MTTF / AFR: 2 500 000h / 0,35% - Trọng lượng (Tối đa): 720g

VND 6.600.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 8TB MG08ADA800E + Dung lượng: 8TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 5.900.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 6TB MG08ADA600E + Dung lượng: 6TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 4.490.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 4TB MG08ADA400E + Dung lượng: 4TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 6.600.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 8TB HDWG180UZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class,Rated Annual Workload: 180TB/year , 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage. 

VND 3.350.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 4TB HDWG440UZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class, Rated Annual Workload:180TB/year, 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage.  

VND 7.802.000

Ổ cứng HDD Toshiba Enterprise 10k SAS 1.2TB 2.5 AL15SEB12EQ (EOL) + Dung lượng: 1.2TB + Industry Standard 2.5-inches + 10K rpm Performance + SAS 12.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 17.099.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 16TB MG08ACA16TE + Dung lượng: 16TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 14.636.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 14TB MG07ACA14TE + Dung lượng: 14TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 12.970.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 12TB MG07ACA12TE + Dung lượng: 12TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 10.072.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 10TB MG06ACA10TE + Dung lượng: 10TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 7.463.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 8TB MG06ACA800E + Dung lượng: 8TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 6.015.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 6TB MG06ACA600E + Dung lượng: 6TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 4.637.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 4TB MG04ACA400E + Dung lượng: 4TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 3.855.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 2TB MG04ACA200E + Dung lượng: 2TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events
Ổ cứng HDD TOSHIBA 3.5 ENTERPRISE SATA Nearline 1TB MG04ACA100E + Dung lượng: 1TB + Industry Standard 3.5-inch + 7,200 rpm Performance + SATA 6.0 Gbit/s Interface + 550 Total TB Transferred per Year Workload Rating + 512e or 4Kn Advanced Format Sector Technology + Write Cache Technology for Data-Loss Protection in Sudden Power-Loss Events

VND 17.244.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 16TB HDWG31GUZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class, Rated Annual Workload: 180TB/year, 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage. 

VND 14.636.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 14TB HDWG21EUZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class, Rated Annual Workload: 180TB/year, 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage. 

VND 12.970.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 12TB HDWG21CUZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class, Rated Annual Workload: 180TB/year, 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage. 

VND 10.072.000

Ổ cứng HDD TOSHIBA NAS N300 10TB HDWG11AUZSVA • 3.5-inch, SATA 6 Gbit/s, 256 MiB Buffer, 7200rpm • Enterprise class, Rated Annual Workload: 180TB/year, 24/7 operation • Applications: Home and SOHO NAS. Small business server and storage. Archiving and data back-up. Private cloud storage. 

Hiển thị 1 - 20 / 22 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng