Sắp xếp:


Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-264-8G 2-Bay desktop NAS, Intel Celeron N5105/N5095 quad-core, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464-8G 4-Bays desktop NAS, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core, 4GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16GB), 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-462-2G 4-bay Tower, Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  CPU: Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz •  Memory: 2 x SODIMM DDR4, 16 GB (2 x 8GB), 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-262-4G 2-bay Tower, Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 4 GB on board (non-expandable) •  CPU: Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 64-bit x86 •  Memory: 4GB, 4 GB on board (non-expandable), 4GB (Dual boot OS protection) •  Flash Memory: 4GB (Dual boot OS protection) •  Maximum Memory: 4 GB •  Max. Connections (CIFS): 1500
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464-4G 4-Bays desktop NAS, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core, 4GB DDR4 SODIMM RAM (2 x DDR4 SODIMM slots, max 16GB), 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s drive bays, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots, 2 x 2.5GbE, 1 x HDMI 2.0, 1 x PCIe Gen3 x2 slot, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 2 x USB 2.0
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-433 4-bay Tower, ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz processor, 64-bit ARM, 2 GB RAM •  CPU: ARM 4-core Cortex-A55 1.8GHz processor, 64-bit ARM •  Memory: 2GB, not expandable •  Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 1 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives •  Hot swappable drive: Yes

VND 4.160.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-133 1-Bay Tower,  ARM 4C 1.8GHz, 2GB RAM •  CPU: ARM 4C 1.8GHz processor •  Memory: 2 GB DDR4, not expandable •  Flash Memory:  4 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 1 x 3.5"/ 2.5" SATA 6Gb/s HDD •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 18TB (18TB x 1) •  External Ports: USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 x1 •  LAN: RJ45 x 1 x GbE •  Max. Connections (CIFS): 128 •  IP Camera: 16 (4 Free license)  
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP HS-264-8G 2-bay Tower, Intel® Celeron® N5105 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.9 GHz), 8 GB memory (not expandable) •  CPU: Intel® Celeron® N5105 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics •  Memory: 8 GB, not expandable •  Flash Memory:  4 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-231P2-4G 2-bay Tower, ARM® Cortex-A55 quad-core 2.0 GHz processor, 2 GB RAM •  CPU: ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor, 64-bit ARM •  Memory: 2GB, not expandable •  Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA hard disk drives, 2.5-inch SATA solid state drives. •  Hot swappable drive: Yes

VND 6.000.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-233 2-Bay Tower, ARM 4C 2.0GHz, 2GB RAM •  CPU: ARM 4C 2.0GHz processor •  Memory:  2 GB DDR4, not expandable •  Flash Memory:  4 GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 2x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD •  Hot swappable drive: Yes •  Max Internal Capacity: 36TB (18TB x 2) •  External Ports: USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 x  2 •  LAN: RJ45 x 1 x GbE •  Max. Connections (CIFS): 200 •  IP Camera: 16 (2 Free license)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464U-RP-4G 4-bay 1U Rackmount, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core processor (burst up to 2.9 GHz), 4 GB DDR4 RAM, Redundant power •  CPU: Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz, 64-bit x86, Intel® UHD Graphics •  Memory: 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB), 16 GB (2 x 8 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory •  Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection)

VND 32.535.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TVS-675-8G 6-bay Tower, Zhaoxin KaiXian KX-U6580 8 cores/8 threads 2.5GHz processor, 8 GB memory (1 x 8 GB) •  CPU: ZhaoXin KX-U6580 8-core 2.5GHz processor, 64-bit x86 •  Memory: 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB), 64GB (2 x 32 GB), 2 x SO-DIMM DDR4 •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s: 3.5-inch SATA HDD, 2.5-inch SATA HDD, 2.5-inch SATA SSD, 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 or SATA 6Gb/s slots, PCIe Gen 3 x4 Slot x 2.
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-464U-4G 4-bay Tower, Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core processor (burst up to 2.9 GHz), 4 GB DDR4 RAM • CPU: Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz • Memory: 2 x SO-DIMM DDR4, 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB), Maximum Memory 16 GB (2 x 8 GB) • Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD (SATA 6Gb/s, 3Gb/s) • Hot swappable drive: Yes
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-873A-8G 8-Bay Tower, AMD Ryzen™ V1500B quad-core/ 8 threads 2.2 GHz processor, 8 GB RAM (1 x 8 GB) •  CPU: AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor •  Memory: 2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory, 8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection)
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-673A-8G 6-Bay Tower, AMD Ryzen™ V1500B quad-core/ 8 threads 2.2 GHz processor, 8 GB RAM (1 x 8 GB) •  CPU: AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor •  Memory: 2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory, 8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB) , Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) •  Flash Memory:  5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 6 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD (SATA 6Gb/s, 3Gb/s), 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots
Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-473A-8G 4-Bay Tower, AMD Ryzen™ V1500B quad-core/ 8 threads 2.2 GHz processor, 8 GB RAM (1 x 8 GB) •  CPU: AMD Ryzen™ V1500B quad-core/ 8 threads 2.2 GHz processor •  Memory:  2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory, 8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB), Maximum Memory 64 GB (2 x 32 GB) •  Flash Memory: 5GB (Dual boot OS protection) •  Internal HDD/SSD: 4x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD (SATA 6Gb/s, 3Gb/s) + 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots •  Hot swappable drive: Yes

VND 23.550.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-451+-8G 4-Bay Tower, Intel® Celeron® J1900 4-core/4-thread processor, 8GB RAM • CPU: Intel® Celeron® J1900 4-core/4-thread processor, burst up to 2.42 GHz • Memory: 8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4GB), Maximum Memory 8 GB (2 x 4GB) • Flash Memory: 512MB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD  • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72 (18TBx4) 

VND 18.760.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-451D2-4G 4-Bay Tower, Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, 4GB RAM • CPU: Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz • Memory: 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB), Maximum Memory 8 GB (2 x 4GB) • Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72 (18TBx4) • External Ports: USB 3.2 Gen 1 port x4, HDMI 2.0 x1 • LAN: RJ45 x2

VND 16.480.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Qnap TS-451D2-2G 4-Bay Tower, Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, 2GB RAM • CPU: Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz • Memory: 2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB), Maximum Memory 8 GB (2 x 4GB) • Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD: 4 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 72 (18TBx4) • External Ports: USB 3.2 Gen 1 port x4, HDMI 2.0 x1 • LAN: RJ45 x2

VND 13.670.000

Thiết bị lưu trữ mạng NAS QNAP TS-251D-4G 2-Bay Tower, Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, 4GB RAM • CPU: Intel® Celeron® J4025 2-core/2-thread processor, burst up to 2.9 GHz • Memory:  4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB), Maximum Memory 8 GB (2 x 4GB) • Flash Memory:  4GB (Dual boot OS protection) • Internal HDD/SSD:  2 x 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 36TB (18TBx2) • External Ports: USB 2.0 port x3, USB 3.2 Gen 1 port x2, HDMI 2.0 x1

Hiển thị 1 - 20 / 29 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng